(Thanh tra) - Đó là một trong những giải pháp quy định hoạt động giám sát hành chính đối với cơ quan Thanh tra Chính phủ được Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học quy định hoạt động giám sát hành chính cho cơ quan Thanh tra Chính phủ” do TS Trần Văn Long, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Viện Khoa học Thanh tra đưa ra tại hội nghị nghiệm thu ngày 30/12. Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng tham dự và chủ trì buổi nghiệm thu.