Ngày 24/01/2017, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, triển khai công tác năm 2017.