ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THANH TRA TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2017-2022

01/08/2017 16:20 Số lượt xem: 502

Ngày 21/7/2017, Công đoàn Thanh tra tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Tại đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo của BCH khoá VII, đánh giá về kết quả hoạt động của Công đoàn từ đại hội lần thứ VII đến nay, cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn khoá VIII, nhiệm kì 2017-2022.

          Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Thanh tra tỉnh khoá VIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, gồm 05 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất tiêu biểu cho 37 công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn Thanh tra tỉnh.

Nhiệm vụ của BCH khóa VIII, thuận lợi có nhiều, song cũng không ít khó khăn. Thành công của Đại hội, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan là nguồn sức mạnh mới cho chúng ta tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đưa Nghị quyết Đại hội sớm vào chương trình hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào tăng cường kỷ cương trong hoạt động quản lý Nhà nước, ổn định tình hình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh./.

Trần Vượng
Nguồn: Văn phòng thanh tra tỉnh