Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh

22/11/2017 15:36 Số lượt xem: 624
Nhằm phục vụ Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV, chiều 2-11, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng Đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC).

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành chức năng của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh, Đoàn công tác trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017 và giải pháp thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trong thời gian tới, đặc biệt là nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

9 tháng qua, tỉnh Bắc Ninh tập trung chỉ đạo và triển khai tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC; bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, tiến hành đồng bộ, quyết liệt, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Việc giải quyết KN, TC cơ bản bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu quy định của pháp luật, coi trọng công tác đối thoại, bảo đảm dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng chế độ, chính sách trong giải quyết đơn thư KN, TC cơ bản chính xác, hợp lý. Các cấp, các ngành đã giải quyết 103/120 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 86%, trong đó giải quyết khiếu nại đạt 87%, giải quyết tố cáo đạt 85%.

 

  

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC của tỉnh.

 

Bên cạnh các ưu điểm, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC còn một số hạn chế như: Chưa có giải pháp hiệu quả trong việc theo dõi, nắm tình hình việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân sau khi chuyển đơn; trong giải quyết KN, TC, nhất là ở cơ sở vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, một số vụ việc giải quyết còn chậm, trình tự, thẩm quyền giải quyết chưa đảm bảo; trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác xử lý vụ việc của một số cán bộ còn bất cập. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh biểu dương Bắc Ninh quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết KN, TC cơ bản nền nếp; kiểm soát tốt tình hình, ít đoàn KN, TC đông người, phức tạp. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thanh tra Chính phủ trong việc phân loại, rà soát đơn, thư; tiếp tục quan tâm tập  huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; chỉ đạo chính quyền cơ sở làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định, 9 tháng qua Bắc Ninh đạt kết quả cao về phát triển kinh tế. Hiện Bắc Ninh là một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế kéo theo sự phức tạp về an ninh trật tự, trong đó tình hình khiếu kiện có chiều hướng tăng. Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh đạt kết quả tốt. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và khẳng định Bắc Ninh sẽ triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ để thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC đạt kết quả tốt.

Thanh Hương
Nguồn: baobacninh.com.vn