Các hoạt động thực hiện UNCAC năm 2017 triển khai đúng kế hoạch

19/04/2017 09:58 Số lượt xem: 799

(Thanh tra) - Ngày 10/4, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình triển khai các hoạt động thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) năm 2017.

Các hoạt động thực hiện UNCAC năm 2017 triển khai đúng kế hoạch
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: TH

Báo cáo cho thấy, nội dung Dự thảo kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi UNCAC theo chu trình đánh giá thứ 2 đã bám sát các yêu cầu của cơ chế đánh giá. 

Các bước tiến hành chu trình đánh giá thứ 2 cơ bản tương tự như đã triển khai đánh giá việc thực thi UNCAC của Việt Nam trong chu trình đánh giá thứ nhất, cụ thể gồm các bước: Dịch tài liệu; trả lời các câu hỏi tự đánh giá; xây dựng dự thảo báo cáo Quốc gia; lấy ý kiến góp ý đối với nội dung Dự thảo báo cáo Quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo Quốc gia; gửi báo cáo Quốc gia cho Ban Thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên UNCAC; bảo vệ báo cáo tự đánh giá Quốc gia; tiếp thu đánh giá của các chuyên gia quốc tế, hoàn chỉnh và công bố báo cáo tự đánh giá Quốc gia. 

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TH

Đồng thời, thành lâp Tổ công tác liên ngành chuẩn bị cho việc đánh giá thực thi UNCAC của Việt Nam chu trình 2 có nhiệm vụ tham mưu việc tổ chức thực hiện, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đáp ứng mục đích đề ra. Tổ công tác liên ngành và các đơn vị liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ tham mưu việc lập dự trù kinh phí, phối hợp với Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Ban Quản lý các dự án Hợp tác phát triển để thực hiện các thủ tục cần thiết đề xuất, thanh quyết toán kinh phí phục vụ việc đánh giá thực thi UNCAC.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao kế hoạch nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức đánh giá việc thực thi UNCAC theo chu trình đánh giá thứ 2. Công tác chuẩn bị triển khai đánh giá thực thi UNCAC đảm bảo đúng kế hoạch.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu trong những bước hoạt động cần đề cập rõ hơn phần dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động, nhất là những dự toán liên quan đến Thanh tra Chính phủ; thống nhất xây dựng bộ văn bản gồm tờ trình, kế hoạch chung mang tính tổng thể và đánh giá kế hoạch toàn diện, trong đó, tờ trình cần rõ ràng, chi tiết và cụ thể hơn ở từng nội dung để báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ; gửi công văn cho các bộ ngành để tạo điều kiện cho cán bộ là thành viên của tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ.

TH
Nguồn: thanhtra.com.vn