Thành lập Đoàn thanh tra 14 Dự án nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh

22/11/2017 15:30 Số lượt xem: 585
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra 14 Dự án nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra 14 Dự án nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Đoàn thanh tra liên ngành gồm 11 ngành thành viên thuộc Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Đoàn sẽ tiến hành thanh tra các đối tượng là chủ đầu tư Dự án, các đơn vị tư vấn tham gia Dự án; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra.
 
Trong phạm vi quyền hạn của mình, Đoàn Thanh tra liên ngành được yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; khi cần thiết có thể tiến hành kiểm kê tài sản liên quan đến nội dung thanh tra của đối tượng thanh tra. Bên cạnh đó, tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Thời gian tiến hành thanh tra là 60 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ).
A.T
Nguồn: bacninh.gov.vn