Ngày 19 – 4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 xem xét một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất kinh doanh.