Chiều ngày 11/6, giao ban lãnh đạo cấp vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái yêu cầu, tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc đã quá hạn; đẩy nhanh tiến độ triển khai các cuộc thanh tra, tránh để chậm so với kế hoạch…