(Thanh tra)- “Cần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra”. Đây là 1 trong 6 giải pháp đề xuất của Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Phan Thị Thu Hiền để tăng cường công tác xử lý sau thanh tra thuộc lĩnh vực đường bộ.