BTV thị ủy Từ Sơn họp phiên thường kỳ tháng 5/2020

16/06/2020 16:19 Số lượt xem: 172

          BTV thị ủy Từ Sơn vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2020. Đ/c Trần Quang Huy-TUV, Bí thư Thị ủy, CT HĐND thị xã chủ trì phiên họp.

       Tại phiên họp, Ban Thường vụ Thị ủy đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: tiến độ triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh BN giai đoạn 2019-2025; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 62 về đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế kinh tế nông nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; Kết luận 213 của BTV về chỉ đạo thực hiện các Quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, sau giải quyết đơn thư trên địa bàn thị xã…

       Theo đánh giá chung về Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, hiện tại thị xã Từ Sơn đang gặp khó khăn trong việc triển khai đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt ở khu dân cư. Nguyên nhân do 3 xã phường là Tân Hồng, Phù Chẩn, Đồng Kỵ khó khăn trong việc tìm địa điểm phù hợp; việc triển khai lò đốt rác tại xã Hương Mạc, Tam Sơn gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ xin giao đất do vậy chưa hoàn thiện được hồ sơ pháp lý. Bên cạnh đó, UBND các xã phường chưa xây dựng được phương án bảo vệ môi trường làng nghề, tổ tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề… Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các ao hồ, kênh mương tại các khu đô thị, nông thôn chưa được khắc phục. 

        Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 62 của BTV Thị ủy, công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở thị xã có sự chuyển biến tích cực. Đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Công nghệ bảo quản; Mô hình trồng rau nhà lưới, nhà kính, nhà màng; Mô hình tưới tiết kiệm; Các vùng sản xuất hoa, quả, cây cảnh tập trung giá trị kinh tế cao; Công nghệ gieo mạ khay; Công nghệ phun thuốc trừ sâu bằng máy bay; Mô hình tích tụ ruộng đất. Giá trị sản xuất nông nghiệp của thị xã vượt 7,56 tỷ đồng so với mục tiêu NQ đề ra, trong đó trồng trọt vượt 32,6%, DVNN vượt 1,9%. Giá trị trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 210 triệu đồng/ha canh tác/năm và tăng 45,4 triệu đồng/ha/năm so với mục tiêu Nghị quyết.

         Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 213, công tác đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra và kết luận, quyết định giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn thị xã đạt tỷ lệ thấp, còn tồn đọng nhiều. Cụ thể đã thực hiện được 16/31 quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra; 20/37 kết luận, quyết định giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Còn lại 32 kết luận, quyết định chưa được giải quyết.

          Kết luận các nội dung trên, Đ/c Bí thư TU Trần Quang Huy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi nilon tới cán bộ, nhân dân; Làm tốt công tác thu gom, xử lý rác và công tác cấp nước sạch tại các xã phường; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các lò đốt rác tại xã Hương Mạc, Tam Sơn, Tương Giang; tìm kiếm địa điểm phù hợp để quy hoạch lò đốt rác tại phường Đồng Kỵ, Tân Hồng và xã Phù Chẩn. Đ/c cũng nhấn mạnh: TX phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sản xuất hàng hóa gắn với đô thị hóa, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm an toàn có sức cạnh tranh cao. Cụ thể tập trung tăng cao giá trị trồng trọt, áp dụng cơ giới hóa, nâng dần tỷ trọng nông nghiệp, khuyến khích phát triển cánh đồng mẫu lớn; đẩy mạnh sản xuất lúa, rau theo tiêu chuẩn VGap. Mở rộng nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh… Về thực hiện Kết luận 213, đ/c Bí thư TU yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, các phòng ban tập trung thực hiện hiệu quả các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra và các kết luận, quyết định giải quyết đơn thư đảm bảo giải quyết dứt điểm, triệt để theo qui định của pháp luật. Đặc biệt phải đi vào từng nội dung quyết định để xây dựng kế hoạch, lộ trình từ đó có giải pháp thực hiện từng kết luận cụ thể. Đ/c giao UBND thị xã chỉ đạo giải quyết các vướng mắc có liên quan tránh để tồn đọng nhiều.

            Cũng tại kỳ họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên cùng một số nội dung quan trọng khác.

Thanh Mai, Xuân Khương