Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 10
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 21/GM-TTr GM dự Hội nghị ký Giao ước thi đua năm 2023 (Thành viên Cụm thi đua số II) Thi đua khen thưởng 21/02/2023
2 69/TĐKT-TTr V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm và nội dung giao ước thi đua khối Nội chính năm 2023 Nội chính 08/02/2023
3 12/TB-TTr V/v phân công điều hành, giải quyết công việc của cơ quan Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 01/08/2022
4 05/KH-TĐKT Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2022 Thanh tra 26/01/2022
5 01/CTKHHĐ-TTr Chương trình, kế hoạch hành động Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Thanh tra 21/01/2022
6 36/KH-TTr Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 Thanh tra 31/12/2021
7 158/QĐ-TTr Quyết định v/v ban hành Bảng điểm đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm Thanh tra các Sở, ban, ngành và Thanh tra cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 30/12/2021
8 113/TTr-NV4 V/v hướng dẫn triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 Thanh tra 04/03/2021
9 11/TB-TTr Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của chánh thanh tra tỉnh bắc ninh năm 2021 Thanh tra 09/12/2020
10 98/QĐ-TTr Quyết định v/v ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 26/10/2018
Trang 1/1|<<1

Thống kê truy cập

Online : 8892
Đã truy cập : 87693286