Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

11/05/2022 17:10 Số lượt xem: 170

(BNP) - Sáng 10/5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.

Luật Thanh tra năm 2010 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 15/11/2010. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh tra năm 2010 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu tại Hội nghị.

Do vậy, việc sửa đổi Luật Thanh tra 2010 là cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về công tác thanh tra, trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức và hoạt động thanh tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) gồm 08 chương và 116 điều, quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước.  Cụ thể, Chương I về những quy định chung (09 điều); Chương II về Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra (27 điều); Chương III về Thanh tra viên (06 điều); Chương IV về Hoạt động thanh tra (57 điều); Chương V về Thực hiện kết luận thanh tra (06 điều); Chương VI về Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra (05 điều); Chương VII về Điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra (03 điều); Chương VIII về Điều khoản thi hành (03 điều).

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị một số nội dung quy định về chức năng nhiệm vụ của thanh tra cấp sở; quy định về tiêu chuẩn, bổ nhiệm về thanh tra viên chính; việc xử lý chồng chéo về quyền hạn của các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra. Nhiều ý kiến cho rằng nên bổ sung giải thích thêm thuật ngữ “Quyết định thanh tra” để đảm bảo sự thống nhất cho việc nhận thức và áp dụng pháp luật; nên bỏ điều 7 trong Dự thảo vì trùng lặp với các quy định tại các điều 88, 95, 96 của chương IV và điều 103 của chương V.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị nên tiếp tục duy trì Thanh tra cấp huyện như hiện nay là cần thiết vì tổ chức thanh tra hành chính ở cấp huyện đã được hình thành và hoạt động lâu dài với chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân; đề nghị Luật Thanh tra (sửa đổi) cần quy định rõ phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra của thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu; Đoàn trân trọng tiếp thu, tổng hợp chuyển tới cơ quan soạn thảo và có ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

N.N

Nguồn: https://bacninh.gov.vn/