Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

08/04/2022 11:15 Số lượt xem: 98

(BNP) – Chiều 7/4, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 tại Thanh tra tỉnh.Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.  

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị và các văn bản liên quan, gắn với thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác. Ngành Thanh tra tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, các cơ quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC; chủ động rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, nghiên cứu và áp dụng các giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Toàn cảnh hội nghị.

Hằng năm, Thanh tra tỉnh đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng; đồng thời hướng dẫn cơ quan thanh tra các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, gắn công tác thanh tra hành chính đối với việc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Chỉ đạo tập trung thanh tra các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có phát sinh nhiều khiếu kiện, dư luận xã hội quan tâm.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu tại hội nghị.

Từ ngày 1/7/2016 – 1/7/2021, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 41 văn bản quy phạm pháp luật; 274 văn bản chỉ đạo, điều hành. Tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn tỉnh là 21.714 lượt/11.545 vụ; tiếp nhận 19.363 đơn KNTC; đã thụ lý và giải quyết 100% số vụ việc thuộc thẩm quyền. Các vụ việc KNTC liên quan chủ yếu đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, công tác cán bộ.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi phát biểu tại hội nghị.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến kiến nghị Quốc Hội, Chính phủ và cơ quan Trung ương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định còn có khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tế trong quá trình thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết KN, TC từ Trung ương đến cơ sở; ban hành hướng dẫn chi tiết về trình tự thủ tục giải quyết đối với đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh; Quy định hướng dẫn cụ thể về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi tố cáo để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ khi áp dụng pháp luật...

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những thuận lợi, vướng mắc qua quá trình triển khai các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; việc phân loại xử lý đơn thư khiếu nại bước đầu; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC thời gian qua của ngành Thanh tra và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Phân tích rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, ngành Thanh tra và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC. Trong đó, UBND tỉnh cần quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Trung ương về công tác tiếp công dân. Tăng cường giải quyết các tồn đọng về đơn thư, các vụ việc phức tạp, khó. Nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo điều hành trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, tránh đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.Chánh Thanh tra tỉnh Trần Quang Ứng báo cáo tại hội nghị.

Thanh tra tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chỉ đạo của Trung ương, quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, chủ động thực thi các Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo thuộc trách nhiệm thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh giải quyết đơn thư đã được giao, kết hợp với phát hiện những vấn đề nóng để tham mưu, giải quyết kịp thời. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, nhất là việc thực hiện của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm cán bộ tiếp công dân, giải quyết KNTC.

UBND các huyện, thành phố chú trọng quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; có giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế mà Đoàn giám sát chỉ ra. Tuyên truyền chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh, giải quyết triệt để các vụ việc. Kiện toàn đội ngũ làm công tác tham mưu, tiếp dân và giải quyết KNTC; nâng cao trách nhiệm, nghiệp vụ phân loại, xử lý đơn thư của cán bộ, nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Về các kiến nghị đề xuất, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

B.M