Thanh tra Chính phủ xây dựng, tu bổ Di tích Ban Thanh tra Chính phủ thuộc quần thể di tích Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ tại thôn Lập Bình, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

04/06/2021 10:29 Số lượt xem: 302

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, tu bổ Di tích Ban Thanh tra Chính phủ thuộc quần thể di tích Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ tại thôn Lập Bình, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam; Ngày 18/12/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 138B-SL thành lập Ban Thanh tra Chính phủ, địa điểm tại thôn Lập Bình, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, những ngày đầu thành lập nhà ở và làm việc của Ban Thanh tra Chính phủ là nhà đất, gồm 03 gian được ngăn bằng phên nứa, các phòng làm việc, đồ đạc được sử dụng từ các nguyên vật liệu đơn giản, sẵn có của địa phương như tre, nứa, gỗ, lá cọ nằm trong quần thể khu làm việc của Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ. Trải qua trên 70 năm, do thời gian và tác động của thiên nhiên nên quang cảnh của di tích đã thay đổi hoàn toàn, ngôi nhà trước đây đã bị hư hỏng.

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam, để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, tu bổ Di tích Ban Thanh tra Chính phủ thuộc quần thể di tích Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ tại thôn Lập Bình, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Một số hình ảnh tại Lễ Khánh thành khu di tích:

 Các đai biểu dự Lễ khánh thành công trình Di tích Ban Thanh tra Chính phủ tại Tuyên Quang.

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Lễ khánh thành.

 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (Nguyên Tổng TTCP), Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm trước công trình Di tích Ban TTCP.

Nguồn http://thanhtravietnam.vn