Thanh tra tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu các sở, ngành về chỉ số vai trò người đứng đầu

20/03/2022 14:16 Số lượt xem: 252

(Thanh tra) - Kết quả công bố Chỉ số DDCI (chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương) năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh cho thấy, Thanh tra tỉnh có tiến bộ vượt bậc, đứng đầu các sở, ngành về chỉ số vai trò của người đứng đầu; đứng thứ 4 về hỗ trợ doanh nghiệp (DN)…

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2022, không để chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Ảnh: H.H

Tiến bộ vượt bậc về chỉ số DDCI

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt người dân và DN, nâng cao vị trí thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xây dựng và khảo sát, công bố Chỉ số DDCI.

Việc làm này nhằm thúc đẩy vai trò của cộng đồng DN trong tỉnh đối với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; khuyến khích các sở, ngành năng động tiên phong trong hỗ trợ DN; đối thoại, giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc cho DN, thực hiện các sáng kiến cải cách hành chính…

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh, sau khi Chỉ số DDCI được ban hành đã tạo động lực cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị; góp phần xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, DN tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương. Đây cũng là cơ sở để DN đánh giá công tác điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước…

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh, những năm qua, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tốt các hoạt động kiểm soát thanh tra, kiểm tra DN. Đây là thực tiễn tốt được VCCI ghi nhận và phổ biến cho các tỉnh, TP. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ban, ngành đều thống nhất và kiểm soát vào đầu mối Thanh tra tỉnh.

Năm 2021, Chỉ số DDCI tỉnh Bắc Ninh được công bố, kết quả cho thấy, Thanh tra tỉnh có tiến bộ vượt bậc, thể hiện trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu về Chỉ số DDCI. Điều này được thể hiện rõ trong cảm nhận của cộng đồng DN với điểm rất nổi bật: Đứng đầu các sở, ngành về chỉ số vai trò của người đứng đầu; đứng thứ 4 về hỗ trợ DN.

Không để chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2022.

Đáng chú ý, Chỉ thị quy định rõ, các cơ quan có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN.

Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với DN. Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm.

Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi thanh tra có chồng chéo, trùng lặp với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra khác hoặc Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng cơ quan tiến hành thanh tra phải báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND tỉnh để có giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện phải thống nhất với Thanh tra tỉnh về kế hoạch thanh tra, kiểm tra, cán bộ tham gia thanh tra, kiểm tra DN. Trường hợp thanh tra, kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng phạm vi và nội dung, tích cực hỗ trợ DN và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung.

Thủ trưởng các cơ quan phải kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp xúc của cán bộ tại DN, mọi trường hợp đến làm việc với DN phải có kế hoạch hoặc có sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Điều đó thể hiện tinh thần đồng hành với DN, đã đưa Bắc Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn và an toàn cho các nhà đầu tư, DN trong và ngoài nước.

Cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2022, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về quản lý Nhà nước trong công tác thanh tra kinh tế - xã hội; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; đổi mới công tác thanh tra hành chính; chủ động và linh hoạt trong triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch…

Đặc biệt, đối với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, trong quá trình triển khai thanh tra, phải xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Nghiêm cấm các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên hệ làm việc với DN khi chưa có kế hoạch thanh tra, kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Hải Hà

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/