Thanh tra trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

25/02/2022 09:28 Số lượt xem: 171

Suốt chặng đường 25 năm (1997-2022) xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Năm 1997, khi mới tái lập tỉnh, toàn ngành Thanh tra tỉnh có 60 cán bộ, trong đó cơ quan Thanh tra tỉnh có 11 cán bộ, công chức. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành Thanh tra từ tỉnh đến huyện, các sở, ngành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và xây dựng người cán bộ thanh tra “Công tâm, khách quan, dân chủ và sáng tạo”...

Đồng chí Trần Quang Ứng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: “Đến nay, toàn ngành có 158 cán bộ, thanh tra viên công tác tại 25 đơn vị. Trong đó cơ quan Thanh tra tỉnh có 5 phòng với 29 cán bộ, công chức. 25 năm qua, được sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Thanh tra tỉnh thường xuyên thực hiện tốt lời Bác dạy “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”. Cán bộ ngành Thanh tra tỉnh không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, có bản lĩnh, tu dưỡng trình độ chuyên môn, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, công vụ, kiên trì bảo vệ chân lý, lẽ phải, tạo niềm tin đối với nhân dân”.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh sau 25 năm xây dựng, phát triển, ngành Thanh tra tỉnh tích cực đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt vai trò, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC và phòng, chống tham nhũng, thanh tra trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý tài chính, ngân sách…; kiến nghị xử lý chặt chẽ, có tính khả thi; kết luận thanh tra đều được Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước nhất trí và đánh giá cao; công tác thanh tra chuyên ngành được tăng cường, thực hiện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực mà dư luận và nhân dân trong tỉnh quan tâm…Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng trao Bằng khen của UBND tỉnh năm 2021 cho Thanh tra tỉnh.


Từ năm 1997 đến nay, toàn ngành tiến hành 4.008 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý 863,331 tỷ đồng; 153,53 ha đất và 78.018.000 kg thóc. Điển hình như: Thanh tra dự án 773 tại huyện Gia Lương (năm 1997); Thanh tra xây dựng nhà cán bộ trung cao cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (năm 1999); Thanh tra công tác tài chính, tổ chức cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đun đốt lò gạch thủ công tại huyện Gia Bình (giai đoạn 2006-2010); Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện Lương Tài, Gia Bình, Tiên Du và Giám đốc các sở Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Khoa học công nghệ (năm 2009); Thanh tra và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở một số sở, ngành, địa phương theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (giai đoạn 2010-2020)... Qua thanh tra phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, tồn tại liên quan tới công tác triển khai các quy định về phòng, chống tham nhũng; vi phạm nguyên tắc tài chính; vi phạm các quy định về kê khai tài sản thu nhập và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị... Đến nay, các đơn vị có khuyết điểm tồn tại sau thanh tra, kiểm tra cơ bản nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, ngành Thanh tra tỉnh không ngừng phấn đấu, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ là nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ kỷ cương, kỷ luật, xử lý các vi phạm pháp luật, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Công tác thanh tra đã góp phần phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng và kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục nhiều bất cập, sơ hở trong thể chế, chính sách hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng đi vào nền nếp, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành Thanh tra tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động về xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn hóa công sở, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển.  Công tác cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi đua khen thưởng... được ngành quan tâm, tạo bước chuyển biến và đạt kết quả tích cực. 25 năm qua, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân Chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba; 3 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; nhiều cá nhân, tập thể được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phát huy những kết quả đạt được, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra; nâng cao chất lượng định hướng chương trình và kế hoạch thanh tra, tăng cường theo dõi, đôn đốc, xử lý thực hiện các kết luận thanh tra đúng theo quy định; Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành trong hoạt động thanh tra, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đóng góp thiết thực hơn vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phong Vân

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/