Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 21
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 785/TTr-NV4 V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác PCTNTC và công khai minh bạch theo kế hoạch năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 09/10/2023
2 99/QĐ-TTr Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Vũ Minh) Khác 04/10/2023
3 97/QĐ-TTr Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Xuân Tùng) Khác 04/10/2023
4 825/CĐ-TTg Công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy Khác 15/09/2023
5 703/TTr-NV4 V/v kiến nghị kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kê khai tài sản, thu nhập (tại Văn bản số 368/TTr-NV4 ngày 22/5/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh) Thanh tra 15/09/2023
6 37/2023/UBTVQH15 Nghị quyết của UBTVQH quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước Thanh tra 06/09/2023
7 526/TTr.NV4 V/v kiến nghị rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ công tác PCTN năm 2023 Thanh tra 11/07/2023
8 545/TTr-NV4 V/v báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Thanh tra 20/06/2023
9 15/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Khác 25/05/2023
10 368/TTr-NV4 V/v kiến nghị kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra 22/05/2023
11 21/GM-TTr GM dự Hội nghị ký Giao ước thi đua năm 2023 (Thành viên Cụm thi đua số II) Khác 21/02/2023
12 69/TĐKT-TTr V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm và nội dung giao ước thi đua khối Nội chính năm 2023 Nội chính 08/02/2023
13 11/2022/QH15 Luật Thanh tra 2022 Thanh tra 14/11/2022
14 12/TB-TTr V/v phân công điều hành, giải quyết công việc của cơ quan Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 01/08/2022
15 05/KH-TĐKT Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2022 Thanh tra 26/01/2022
16 01/CTKHHĐ-TTr Chương trình, kế hoạch hành động Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Thanh tra 21/01/2022
17 36/KH-TTr Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 Thanh tra 31/12/2021
18 158/QĐ-TTr Quyết định v/v ban hành Bảng điểm đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm Thanh tra các Sở, ban, ngành và Thanh tra cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 30/12/2021
19 113/TTr-NV4 V/v hướng dẫn triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 Thanh tra 04/03/2021
20 11/TB-TTr Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của chánh thanh tra tỉnh bắc ninh năm 2021 Thanh tra 09/12/2020
Trang 1/2|<<12>>|

Thống kê truy cập

Online : 4122
Đã truy cập : 119829478