Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2022
Số ký hiệu 05/KH-TĐKT Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 26/01/2022 Người ký Trần Quang Ứng
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2022
Văn bản khác :