Văn bản quy phạm pháp luật

Chương trình, kế hoạch hành động Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Số ký hiệu 01/CTKHHĐ-TTr Hình thức văn bản Chương trình
Ngày ban hành 21/01/2022 Người ký Trần Quang Ứng
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Chương trình, kế hoạch hành động Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Văn bản khác :