Văn bản quy phạm pháp luật

V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm và nội dung giao ước thi đua khối Nội chính năm 2023
Số ký hiệu 69/TĐKT-TTr Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/02/2023 Người ký Trần Quang Ứng
Lĩnh vực Nội chính File đính kèm
Nội dung V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm và nội dung giao ước thi đua khối Nội chính năm 2023
Văn bản khác :