Văn bản quy phạm pháp luật

V/v kiến nghị rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ công tác PCTN năm 2023
Số ký hiệu 526/TTr.NV4 Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/07/2023 Người ký Hoàng Anh Đức
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung V/v kiến nghị rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ công tác PCTN năm 2023
Văn bản khác :