Văn bản quy phạm pháp luật

v/v hướng dẫn triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021
Số ký hiệu 113/TTr-NV4 Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/03/2021 Người ký
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung v/v hướng dẫn triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021
Văn bản khác :