Thống kê truy cập tạm thời không có.

 
 
Thành phố Từ Sơn Ngày 28 tháng 10 năm 2021
Nhiệt liệt chào mừng thành lập thành phố Từ Sơn!
Thành phố Từ Sơn

 Vừa qua, LĐLĐ Thị xã Từ Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày 20/10 và thông báo nhanh kết quả Đại hội phụ nữ Tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026 và biểu dương gia đình đoàn viên tiêu biểu giải đoạn 2015-2020.