Tiểu sử của lãnh đạo cơ quan

23/03/2022 14:53 Số lượt xem: 2951

CHÁNH THANH TRA TỈNH

Họ và tên: Trần Quang Ứng

Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chức vụ chính quyền: Chánh Thanh tra tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.